Bio

Aneta Zwierzyńska

dancer | choreographer | teacher | Capoeira instructor

aneta_profile.jpg

Aneta completed her studies at the State Vocational College for Culture Promoters in Kalisz, Poland, studying contemporary dance. She also obtained a double MA degree  from the Anton Bruckner Universität in Linz, Austria, studying movement research and dance pedagogy. 

 Her dance career began in Legnica, Poland. Zwierzyńska has choreographed for two plays staged at the Helena Modrzejewska Theatre in Legnica: Niekończąca się opowieść [Never-ending Story] created under directing supervision of Anita Poddębniak (2010) and Zrozumieć H [To Understand H] directed by Paweł Palcat (2011) where she collaborated with Witold Jurewicz. She has also worked as a dance teacher with the Goniec Teatralny group affiliated with the Modrzejewska theatre.

 

In 2003–2006 Zwierzyńska studied with Witold Jurewicz and Jacek Owczarek in Kalisz. She also danced with the ALTER Dance Theatre and collaborated with Pracownia Fizyczna in Łódź. In 2006 she began her dance education in Linz’s Anton Bruckner Universität. In Austria she has collaborated with Liz King, D.ID / Dance Identity in Oberwart, Tanztheater Springschuh Springschuh Dschungel Wien, and Schauaacker Feat Cia in Linz. Thanks to a scholarship from the Art Stations Foundation, she took part in the 2009 Alternative Dance Academy run as part of the Old Brewery New Dance programme in Poznań.

 

Zwierzyńska began training capoeira in Linz under Mestre Xuxo. She obtained her capoeira instructor qualifications in Guaratingueta, Brazil, where she studied at the Academia Barracão da Capoeira with Mestre ze Antonio, who remains her teacher to this day. In August 2014 she began training with Mestre Poncianinho of London, UK and learning afro-brazilian dances under the supervision of Irineo Nogueira.

 

In 2011–14, during her MA studies, she worked on a movement research project exploring a possible exchange of experiences between contemporary dance and capoeira. She completed her student internship at Cia de Dança Palácio das Artes in Belo Horizonte, Brazil; Bale folclórico da Bahia, Cia Dance Brazil in Salvador da Bahia, and Escola de Dança da Funceb in Salvador, Bahia. She has also developed her research and practice in the Kilombo Tenonde Permangola with Mestre Cobra Mansa in Valencia. She completed movement research with the capoeiristas, professional dancers and dance students in Brazil, Austria and Poland. Her movement research was sponsored by the Minister of Culture and National Heritage of Poland . The international project was concluded with the creation of three different performances: When the Rain is Gone... in Austria, Quando Chuva Passou... in Brazil and A kiedy Przestalo Padac in Poland.

 

Currently she is working as an independent dancer in London and  participates in many dance projects in Europe conducting her pedagogic and choreographic work. She conducts contemporary dance, contact improvisation, capoeira workshops and also dance lessons based on unical contemporary dance and capoeira fusion and other folkloristic manifestations.

 

Currently she continues her movement research into a possible exchange of experiences between contemporary dance and capoeira, organises training sessions, workshops, and brings new projects to life. Her works have been showcased at such dance festivals as: Lange Nacht der Bühnen in Linz, Austria;  Sao Jose dos Campos, Brazil; and SCHÄXPIR 2011 in Linz.

 

She also boasts a number of dance festival awards and honourable mentions. She has twice won the Kratywna Dolina [Creative Valley] programme, broadcast on one of Poland’s public television channels, for her choreography titled Ocean w kieszeni [An Ocean in A Pocket] and received an award for her 10-month-long social and cultural project called Do góry nogami [Upside Down].

 

She is a long-standing collaborator of the PIK Dance Festival in Połczyn Zdrój, Poland. She has participated in contact improvisation, improvisation, and dance festivals as well as dance and coaching projects all around the world. She was awarded a scholarship from the Minister of Culture and National Heritage of Poland and a “Młoda Polska” [Young Poland] scholarship from the culture ministry, which helped her to produce the performance In Wonderland and the international project When the Rain is Gone.

 

Currently she works in London as an independent dancer, choreographer, dance teacher and capoeira instructor. Since 2014 she has collaborated with Ponciano Almeida Guarini Dance Company and Andrea Queens (Breaking Convention in Saddler Wells Theatre), and with director, choreographer and film-maker Beatrice Allegranti. Currently she collaborates wih Reachel Riveros E 33 Dance Company and choreographer Sean Graham. She is teaching  also for Royal Dance Academy "Step into dance", Dolphin School and DRCA - Battersea Park and Soas University.

 

Apart from her work in an artistic capacity Aneta Zwierzyńska promotes dance and capoeira in socially excluded environments. She is the initiator and teacher of many social projects and events in aid of others in Poland, Austria, Brazil and England collaborating with organisations like MAIZ in Linz, Fazenda Esperanca in Brazil, the Fire Dancers’ Theatre AVATAR, the break-dance group Bessali, the Association for Artistic Initiatives, the Legnica Culture Centre, foundation called “Siłę Mam Dzięki Wam” [“Got Power From You”]. She finished her course from Safeguarding and Child protection . She is a holder of DBS check.


Choreographies of Aneta Zwierzynska:

Take me Oya ( UK, Poland,2014),E quando chuva passou (Guaratingueta /Brazylia, 2013),  When the rain is gone(Linz/Austria, 2013), Szachy (Legnica/Polska, 2012), Vento (Guaratingueta/Brazylia, 2012), solo Agora estou caminhando (Guaratingueta/Brazylia, 2012), Dorwać FLOPmana(Legnica/Polska, 2011), Anastazja (Guaratingueta/Brazylia, 2011), Łucznicy(Legnica/Polska, 2011), Romeo i Julia  – lovely rooms (Oberwart/Austria, 2011), solo Modelo(Legnica, Polska, 2011), Marionetki ( Legnica/Polska, 2010), W cieniu Chopina(Legnica/Polska, 2010), On the other side (Linz/Austria, 2010),  Zmierzch Elfów (Legnica/ Polska 2009), In Wonderland (Linz/Austria, 2009),  Do góry nogami ( Legnica/Polska, 2009), In Wonderland(Linz /Austria, 2008), Ocean w kieszeniach (Kalisz/Polska, 2006),Akwarium (Legnica/Polska, 2005)

 

 

 

 

 

Aneta2.jpg


Aneta Zwierzyńska

tancerka| choreograf| pedagog | instruktor capoeiry

Aneta Zwierzyńska
tancerka | choreografka | pedagog/ instruktor capoeiry
Absolwentka Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Kaliszu na wydziale tańca współczesnego oraz studiów magisterskich w Anton Bruckner Privatuniversität w Linz (Austria) na kierunku: Movement Research (dotyczącego możliwości wymiany doświadczeń i wiedzy na temat tańca współczesnego oraz capoeiry)
Obecnie kończy studia magisterskie na wydziale Pedagogiki Tańca na temat:  Najbardziej efektywnych form ruchu fizycznego w pracy z osobami wykluczonymi społecznie.

Swoją pracę w dziedzinie tańca rozpoczęła w Legnicy. Autorka ruchu scenicznego do spektakli w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy: „Niekończąca się opowieść (opieka reżyserska: Anita Poddębniak, 2010) i „Zrozumieć H “(wspólnie z Witoldem Jurewiczem, 2011. Reżyseria: Paweł Palcat). Instruktorka tańca w grupie Goniec Teatralny działającym przy legnickim teatrze.

W latach 2003-2006 szkoliła się u Witolda Jurewicza oraz Jacka Owczarka w Kaliszu. Wieloletnia Tancerka Teatru Tańca ALTER , współpracowała również z Pracownią Fizyczną z Łodzi. W roku 2006 rozpoczęła edukację taneczną w Linz (Anton Bruckner Privatuniversität). W Austrii współpracowała z Liz King, D.ID / Dance Indentity w Oberwart, Teatrem Tańca Springschuh DschungelWien – Tanzquartier w Wiedniu oraz Schauaacker Feat Cia (Linz). W roku 2009 dzięki stypendium Art Stations Foundation brała udział w Alternatywnej Akademii Tańca realizowanej przez program Stary Browar Nowy Taniec w Poznaniu .

Trening capoeiry rozpoczęła w Linz pod opieką Mestre Xuxo. Stopień instruktora capoeiry otrzymała w trakcie pobytu w Guaratingueta w Brazylii w Academia Barracão da Capoeira od Mestre Ze Antonio, który nadal jest jej nauczycielem. Od sierpnia 2014 roku kontynuuje trening capoeiry z Mestre Poncianinho z Londynu oraz naukę tańców afro – brazylijskich pod okiem Irineo Nogueira.

W latach 2011-2014 w ramach studiów magisterskich realizowała projekt dotyczący poszukiwań ruchowych nad możliwością wymiany doświadczeń z tańca współczesnego i capoeiry. Praktyki studenckie zrealizowała w Cia. De Danca Palácio das Artes w Belo Horizonte w Brazylii, w Salvadorze da Bahia w CIA. Bale Folclorico – Narodowym Balecie Folklorystycznym Brazylii oraz w Nardowej Szkole Tañca – FUNCEB – Salvador da Bahia, a także na akademiach capoeiry Barracao do Vigario w Guratingueta w Brazylii oraz w Kilombo Tenonde Permangola z Mestre Cobra Mansa.

Obecnie pracuje jako niezależna tancerka w Londynie uczestniczy w wielu projektach tanecznych na terenie Europy oraz prowadząc swoja prace zarówno pedagogiczną, jak i choreograficzną. Prowadzi warsztaty z tańca współczesnego, improwizacji kontaktowej oraz capoeiry, a także lekcje taneczne oparte na unikalnym połączeniu tańca współczesnego z capoeirą i innym manifestacjami folklorystycznymi.

Obecnie kontynuuje poszukiwanie ruchowe z zakresu wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy capoeirą a tańcem współczesnym, organizując treningi, projekty, warsztaty. Jej choreografie były prezentowane podczas wielu festiwali tańca, tj. Lange Nacht der Bühnen w Linzu, festiwalu capoeiry w Sao Jose dos Campos w Brazylii oraz podczas festiwalu SCHÄXPIR 2011 w Linz, a także licznych festiwalów w Polsce.

Zdobywczyni wielu nagród i wyróżnień na festiwalach tanecznych. Dwukrotnie zdobyła 1. miejsce w programie „Dolina Kreatywna” emitowanym na antenie TVP1 za choreografię pt.: Ocean w kieszeni oraz za realizację 10-miesięcznego projektu Do góry nogami o charakterze społeczno-kulturalnym.

Wieloletnia współpracowniczka Festiwalu Tańca PIK w Połczynie-Zdroju. Uczestniczka festiwali kontaktu improwizacji, improwizacji i tańca oraz projektów tanecznych i coaching projects na całym świecie. Laureatka stypendium Ministera Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu stypendialnego „Młoda Polska” MKiDN, dzięki któremu zrealizowała spektakl In Wonderland oraz międzynarodowy projekt When the Rain is Gone, który został zrealizowany w trzech krajach: w Brazylii, Austrii i Polsce.


Obecnie pracuje w Londynie jako niezależna tancerka, choreograf, nauczyciel tańca oraz instruktor capoeiry. Od roku 2014 współpracowała z Ponciano Almeida Guarini Dance Company oraz Andrea Queens (Breaking Convention in Saddler Wells Theatre) oraz reżyserką i choreografką Beatrice Allegranti.Obecnie współpracuje również z Reachel Riveros E 33 Dance Company oraz choreografem Sean Graham.Obecnie uczy tańca i capoeiry w Pineapple Dance Studio oraz na Uniwersytecie SOAS w Londynie

Aneta Zwierzyńska oprócz pracy o charakterze artystycznym promuje również taniec oraz capoeirę w środowiskach wykluczonych społecznie. Jest inicjatorką oraz nauczycielką podczas wielu projektów, oraz wydarzeń kulturalnych o charakterze społecznym i resocjalizacyjnym na terenie Polski, Austrii, Brazylii i Anglii współpracując z takimi organizacjami, jak: MAIZ (Linz), Fazenda Esperanca (Brazylia), Teatrem Ognia Avatar oraz grupą tańca break-dance Bessali, Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych, Legnickim Centrum Kultury oraz Fundacją „Siłę mam dzięki wam” oraz EIC Dance Company (London).
W roku 2016 zostala zaproszona do pracy jako choreograf oraz reżyser spektaklu " Płonąca wyspa" otwierającego ceremonie otwarcia obchodów Europejskiej Stolicy Kultury.

News

28-30.12.2016- Movement Workshop with Farid Herrera; parkour, capoeira, contemporary dance workshop in Legnica Poland

13.11.2016- Body Integrity/ Movement Workshop with Farid Herrera ( more information:needofmovement@gmail.com

September 2016 - July 2017 New Classes in Pineapple Dance Studio in London /fridays and saturdays for beginners and advance

2-4.09.2016 Intensive workshop Contemporary Dance and Capoeira Poland/Legnica

5-13.08.2016 Summer Intensive Switzerland

16-29.07 Summer Intensive with Ultima Vez , Portugal

1-4.07.2016 Contemporary Dance Capoeira workshop in Poznan / Poland

24-26.06.2016 workshop Contemporary Dance Capoeira Fusion and Rachel Riveros/ Legnica/ Poland

15/05/2016- Animal Radio workshop /Contemporary Dance Capoeira Fusion London

29/04/2016-3/05/2016 -workshop  Contemporary Dance Capoeira Fusion and Contact Improvisation workshop in Poland /Łodz Fru Festival

15-16/04/2016-  performance Foreign Bodies Race Track / Sean Graham Dance Company/ London East

 9.04.2016 - performance solo "Take me Oya" Festival Roots of Rumba / London

Resolution 2016 festival London- Animal Radio Dance Company, performance "Book my face" 15/01/2015

Workshop: Contemporary Dance Capoeira Fusion/ Contact Improvisation 05/12/2015

Performance - TEDex  Talks -Euston London -performance with Abeie group chor. Irineo Nogueira

Performance Guarini Dance Company / "Sete linha" . Chor. Ponciano Almeida 24/10/2015 at Dance Attic / Fulham Brodway London

ROYAL DANCE ACADEMY "Step into dance "

 19-24/08/2015 International workshop Contemporary Dance Capoeira Fusion/ Summer Intensive ( Special guest: Rachel Riveros)

Intensywne międzynarodowe warsztaty tańca współczesnego Legnica/ Poland

 

Workshop: Contemporary Dance & Capoeira Fusion in Legnica 11-15/04/2015

Workshop: Making connection betwen Contemporary Dance and Capoeira -part 1/4

Spiral Dynamic inside Dance and Capoeira - Londyn 16/05/2015

Performance :Foreign Body Race Tracks Leicester. Signatures Festival at the Curve Theatre 8/05/2015

Premier of the film" I Can't find myself" dir. Beatrice Allegranti 9/05/2015

Workshop: Contemporary Dance Capoeira Fusion in Wroclaw 22-24/05/2015

Social project "Mosty" in Legnica and Wroclaw-(March-June) 2015

 

Promo Poster front-page-001.jpg

Promo Poster back-page-001.jpg